elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 20.01.2021

Realizowane programy

Program Rządowy „Za życiem”

 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ze szczególnym uwzględnieneim interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Projekt jest finansowany z budżetu państwa. Kwalifikacja do programu następuje po rozmowie wstępnej oraz analizie dokumentacji medycznej.

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

3. Wskazywanie placówek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.

4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym zbieranie i upowszechniamie informacji o usługach i świadczących je specjalistach oraz prowadzenie akcji informacyjnych i monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 518 787 925

Informacje o artykule

Data utworzenia: 23.09.2020
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 73
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
23.09.2020
11:02:33
edycja
Administrator
Realizowane programy
23.09.2020
11:00:41
edycja
Administrator
Realizowane programy
23.09.2020
11:00:34
edycja
Administrator
Realizowane programy
23.09.2020
10:57:55
edycja
Administrator
Realizowane programy
23.09.2020
10:57:01
dodanie
Administrator
Realizowane programy